Oman Khái quát quốc gia

- Vị trí : nằm ở Đông Nam bán đảo A-rập, Tây bắc giáp Tiểu
Vương quốc A-rập thống nhất. Tây giáp A-rập Xê-út, Tây Nam giáp Cộng hoà Y-ê-men, Nam giáp ấn độ dương. Ô-man có vị trí rất quan trọng, kiểm soát eo biển Hormuz.
- Dân tộc : Arập (chiếm 90% dân số, số còn lại di cư từ I-ran, Ân độ và Pakistan đến). 70% lực lượng lao động nước ngoài.
- Ngôn ngữ : Tiếng A-rập, ngoài ra sử dụng tiếng Anh.
- Tôn giáo : Đạo hồi là Quốc đạo
- Quốc khánh : 18/11/1970 (ngày sinh của Quốc Vương Qaboos)
- Khí hậu : Khí hậu xa mạc, nóng ẩm vùng ven biển, nóng khô trong đất liền.


Lịch sử :
Thế kỷ thứ VII, Ô-man là một bộ phận của đế quốc Arập. Năm 1508, Bồ Đào Nha chiếm Muscat. Đầu thế kỷ 18 bị Ba tư chiếm đóng. Năm 1741 Người Arập phục hồi quyền thống trị của Ô-man. Đến cuối thế kỷ thứ 18, Anh chiếm Ô-man và chia thành Ô-man và Muscat. Năm 1913 một giáo chủ Hồi giáo đã lãnh đạo các bộ lạc chống thực dân Anh đòi độc lập và lập ra Vương quốc Ô-man (Sultanate).
Tháng 9/1920 một thoả thuận hoà bình được ký kết ở Síp giữa Anh và Ô- man. Theo hoà ước này đất nước bị chia thành Vương quốc Muscat và Vương quốc Ô-man.
Năm 1954, Tiểu vương Ô-man là Gha-leb Alim tuyên bố Ô-man độc lập và đòi tham gia liên đoàn Arập. Năm 1955, dưới sự bảo trợ của quân Anh, quân của Muscat đã tấn công và chiếm đóng toàn bộ Ô-man và thống nhất lại thành Vương quốc Ô-man.
18/11/1962 Uỷ ban chính trị Đại hôị đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết đòi trao trả độc lập cho Ô-man.
Năm 1970, Anh phải tuyên bố rút khỏi Vùng Vịnh, tuy nhiên phải 2 năm sau Anh mới thực hiện việc rút quân.
Ngày 23/7/1970 Qaboos bin Said Al Said đã làm đảo chính lật đổ vua cha là Said bin Tamur, và lên nắm quyền từ đó đến nay.