7m.com.cn新闻比赛球队裁判员积分榜射手榜球场资料形势分析热门射手
 
繁體 简体 english
开赛时间 球队 比分 球队 半果
欧洲国家杯小组积分榜
国 家 场次 积分
 A组
葡萄牙 3 6
希腊 3 4
西班牙 3 4
俄罗斯 3 3
 B组
法国 3 7
英格兰 3 6
克罗地亚 3 2
瑞士 3 1
 C组
瑞典 3 5
丹麦 3 5
意大利 3 5
保加利亚 3 0
 D组
捷克 3 9
荷兰 3 4
德国 3 2
拉脱维亚 3 1
第一阶段赛事
6-12 23:59 葡萄牙 1-2 希腊 0-1 积分往绩
6-13 02:45 西班牙 1-0 俄罗斯 0-0 积分往绩
6-13 23:59 瑞士 0-0 克罗地亚 0-0 积分往绩
6-14 02:45 法国 2-1 英格兰 0-1 积分往绩
6-14 23:59 丹麦 0-0 意大利 0-0 积分往绩
6-15 02:45 瑞典 5-0 保加利亚 1-0 积分往绩
6-16 02:45 德国 1-1 荷兰 1-0 积分往绩
6-15 23:59 捷克 2-1 拉脱维亚 0-1 积分往绩
6-16 23:59 希腊 1-1 西班牙 0-1 积分往绩
6-17 02:45 俄罗斯 0-2 葡萄牙 0-1 积分往绩
6-17 23:59 英格兰 3-0 瑞士 1-0 积分往绩
6-18 02:45 克罗地亚 2-2 法国 0-1 积分往绩
6-18 23:59 保加利亚 0-2 丹麦 0-1 积分往绩
6-19 02:45 意大利 1-1 瑞典 1-0 积分往绩
6-19 23:59 拉脱维亚 0-0 德国 0-0 积分往绩
6-20 02:45 荷兰 2-3 捷克 2-1 积分往绩
6-21 02:45 西班牙 0-1 葡萄牙 0-0 积分往绩
6-21 02:45 俄罗斯 2-1 希腊 2-1 积分往绩
6-22 02:45 克罗地亚 2-4 英格兰 1-2 积分往绩
6-22 02:45 瑞士 1-3 法国 1-1 积分往绩
6-23 02:45 意大利 2-1 保加利亚 0-1 积分往绩
6-23 02:45 丹麦 2-2 瑞典 1-0 积分往绩
6-24 02:45 荷兰 3-0 拉脱维亚 2-0 积分往绩
6-24 02:45 德国 1-2 捷克 1-1 积分往绩
四分之一决赛
25 6-25 02:45   葡萄牙 2-2   英格兰 0-1 积分往绩 点球[6-5]
26 6-26 02:45   法国 0-1   希腊 0-0 积分往绩
27 6-27 02:45   瑞典 0-0   荷兰 0-0 积分往绩 点球[4-5]
28 6-28 02:45   捷克 3-0   丹麦 0-0 积分往绩
半决赛
29 7-01 02:45 葡萄牙 2-1 荷兰 1-0 积分往绩
30 7-02 02:45 希腊 1-0 捷克 0-0 积分往绩
决 赛
31 7-05 02:45 葡萄牙 0-1 希腊 0-0 积分往绩
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 www.7m.com.cn All Rights Reserved. 保留全部权利.