Peru Khái quát quốc gia

- Vị trí địa lí: Nằm tại vùng Tây Bắc lục địa Nam Mỹ, phía Bắc giáp Ê-qua-đo và Cô-lôm-bia, Nam giáp Chi-lê, Đông giáp Bra-xin và Bô-li-vi-a, Tây giáp Thái Bình Dương; địa hình và  khí hậu đa dạng.
- Quốc khánh: 28/7
- Tôn giáo: Thiên chúa giáo (97%).
 
Về lịch sử: Pê-ru có nền văn hoá lâu đời, điển hình là nền văn minh In-ca. Người Tây Ban Nha đến Pê-ru năm 1522 và áp đặt chế độ thực dân vào năm 1542. Ngày 28/7/1821, Pê-ru tuyên bố độc lập, nhưng đến năm 1824, Pê-ru mới giành được độc lập thực sự sau khi đánh tan quân đội Tây Ban Nha ở vùng Du-linh và A-gia-cu-chô, chấm dứt sự đô hộ của Tây Ban Nha trên đất Pê-ru. Sau đó, chính quyền rơi vào tay các thế lực độc tài. Trong thời gian này nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của quần chúng và xuất hiện xu hướng độc lập dân tộc trong các lực lượng vũ trang.
 
Ngày 3/10/1968, Chính phủ do tướng Hoan Vê-lát-cô An-va-ra-đô đứng đầu được thành lập, tiến hành một quá trình cách mạng mang tính dân tộc. Chính phủ tiếp theo do tướng Phran-xít-xcô Mô-ra-lết Béc-mu-đết lên làm Thủ tướng ngày 29/8/1975. Tháng 6/1990, ông An-béc-tô Phu-hi-mô-ri, ứng cử viên Đảng Thay đổi 90 thắng cử Tổng thống với 56,5% số phiếu bầu. Từ khi lên nắm quyền, ông Phu-hi-mô-ri đã tiến hành chương trình cải cách kinh tế sâu sắc: tự do hoá thương mại, đầu tư, ngoại hối, thay đổi chính sách quản lí đất đai, thuế khoá và kiểm soát chặt chẽ chi tiêu ngân sách, xoá bỏ bao cấp. Ông Phu-hi-mô-ri đắc cử hai nhiệm kỳ liên tiếp sau đó vào các năm 1995 và 2000, nhưng tháng 11/2000, ông tuyên bố từ chức và định cư tại Nhật bản. Tại cuộc bầu cử Tổng thống tháng 6/2001, ông A-lê-han-đrô Tô-lê-đô, ứng cử viên Đảng Pê-ru có thể (Peru Posible) đã giành thắng lợi.
 
Mâu thuẫn xã hội ở Pê-ru ngày nay vẫn tiếp diễn phức tạp và gay gắt với cuộc đấu tranh giữa Chính phủ và các lực lượng du kích  như Phong trào cách mạng Tu-pắc A-ma-ru (MRTA) và Con đường sáng. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng.