ภาษา: 

    บ่าเสียะ หวุงเต่าดั๊กลัก เอฟซีโพ เฮียนTTBD Phu DongPhu Thoกว๋างนาม เอฟซีลอง อันบิ่ญเฟื้อก เอฟซีเกิ่นเทอซานนา คานห์ ฮัวกอง อัน งัน ดัน เอฟซีHue FCฮุง วูอง อานซาง