ภาษา: 

    เอฟซี่ อันยางอันซาน กรีนเนอร์สแทจอน ซิติเซนปูซานไอปาร์คบูโชน เอฟซีซังจู ซังมู เอฟซีกยองนัมชุนนัมดรากอนส์โซล อี แลนอันซาน มูกุงฮวา