ภาษา: 

แก้ไขล่าสุด:

แองโกลา(ญ)บอตสวานา(ญ)ซิมบับเว(ญ)คอโมโรส(ญ)เลโซโท(ญ)มาลาวี(ญ)แอฟริกาใต้(ญ)แทนซาเนีย(ญ)เอสวาตีนี(ญ)แซมเบีย(ญ)