ภาษา: 

    โปแลนด์(U20)เยอรมนี(U20)เนเธอร์แลนด์(U20)สาธารณรัฐเช็ก(U20)โปรตุเกส(U20)สวิตเซอร์แลนด์(U20)อิตาลี (U20)อังกฤษ(U20)