ภาษา: 

    เอฟซี แอลติน แอสเซร์เอฟซี อาฮาลอาชกาบัตเอเนอร์เจติก แมรี่โคเป็ตดัก อาชกาบัตเอฟซี แมรี่เอฟเค เนบิทชี่ซากาแดม เอฟเค