ภาษา: 

    อาร์บรอทแอร์ดรี้ ยูไนเต็ดเบรซิน ซิตี้ดัมบาร์ตันอีสต์ ไฟฟ์ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติกเรธโรเวอร์สมอนโทรสสเตนเฮาส์มัวร์สแตรนแรร์