ภาษา: 

    แอร์ดรี้ ยูไนเต็ดแพททริค ทริสเทลปีเตอร์เฮดดัมบาร์ตันอีสต์ ไฟฟ์ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติกฟัลเคิร์กโคฟ เรนเจอร์ไคลด์มอนโทรส