ภาษา: 

    อัล ริฟฟาอัล อาห์ลี มานามาอัล ฮัดด์อัล บูไดย่าบูไสทีนเมลคิยามานาม่าอัล มูฮารัคอัล นาจม่าอิสท์ ริฟฟา