ภาษา: 

แก้ไขล่าสุด:

Afghanistan Women's(U19)United Arab Emirates Women's(U19)ออสเตรเลีย(ญ-U19)Pakistan Women's(U19)ปาเลสไตน์(ญ-U19)หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา(ญ-U19)Guam Island Women's(U19)คีร์กีซสถาน(ญ-U19)Laos Women's(U19)Lebanon Women's(U19)Maldives Women's(U19)มาเลเซีย(ญ-U19)Mongolia Women's(U19)บังกลาเทศ(ญ-U19)พม่า(ญ-U19)เกาหลีใต้(ญ-U19)Nepal Women's(U19)ทาจิกิสถาน(ญ-U19)ไทย(ญ-U19)อุซเบกิสถาน(ญ-U19)สิงคโปร์(ญ-U19)อิหร่าน(ญ-U19)อินเดีย(ญ-U19)จอร์แดน(ญ-U19)เวียดนาม(ญ-U19)ไต้หวัน(ญ-U19)ฮ่องกง(ญ-U19)