Sudan Khái quát quốc gia

Vị trí địa lý: nằm ở Đông bắc châu Phi, Bắc giáp Ai-cập, Li-bi; Đông giáp biển Đỏ, Ethiopia; Tây giáp Tchad, Trung Phi; Nam giáp Zaire, Kenya, Uganda
Diện tích: 2.505.810 km2 (lớn nhất châu Phi)
Khí hậu: miền Bắc có khí hậu sa mạc, miền Nam có khí hậu nhiệt đới. Mùa mưa kéo dài từ 6-9 tháng. Nhiệt độ trung bình từ 320C ban ngày đến 250C ban đêm (tháng 6) và 220C đến 140C (tháng 1)
Tôn giáo: đạo Hồi là quốc đạo. Dân miền Bắc theo đạo Hồi, dân miền Nam theo đạo Cơ đốc (5%) và Bái vật giáo (25%)
Dân tộc: có khoảng 600 bộ tộc khác nhau
Quốc khánh: 1/1/1956
Đơn vị tiền tệ: Dina Sudan; 1USD = 243 dina (2005)

II. Lịch sử:
Sudan là nước có lịch sử lâu đời. Từ năm 1.800 đến 1.000 trước Công nguyên, Sudan bị các triều đại Ai-cập cổ đại thống trị. Năm 750 Vương quốc Cush được tạo lập ở miền Bắc Sudan. Thế kỷ thứ VI sau Công nguyên đạo cơ đốc thâm nhập Sudan. Đến thế kỷ XV người Ả-rập vào Sudan, đồng thời đạo Hồi cũng được truyền bá vào đây.

Năm 1877, thực dân Anh xâm lược Sudan lần thứ nhất nhưng bị thất bại. Năm 1898 Sudan bị Anh chiếm và trở thành thuộc địa của Anh, chịu sự cai quản gián tiếp của Anh thông qua Ai-cập. Trong thời kỳ thuộc địa, người Anh đã chia cắt Sudan thành hai miền Bắc và miền Nam

Ngày 12/2/1953, Anh và Ai-cập đã ký Hiệp định công nhận Sudan được quyền tự quyết trong thời gian quá độ 3 năm. Kể từ khi giành được độc lập từ thực dân Anh, các phe phái quân sự tại Sudan liên tục tiến hành đảo chính lật đổ lẫn nhau.