ภาษา: 

    ลาร์นาคาAEL ลิมาสซอลอปอลลอน ลิมาสซอลอโปเอล นิโคเซียอาริส ลิมาสซอลเอธนิกอส อัชนาสอนอร์โธซิส ฟามากุสต้าโอลิมเปียกอส นิโคเซียเอซี โอโมเนีย นิโคเซียโดซ่า คาโตโกเปียปาโพสPAEEK Keryneias