ภาษา: 

    PEPOSC KuFu-98JaPSKapylan PalloLahden ReipasไมปาMiPK MikkeliNJS NurmijarviPeKaFC คิฟเฟ่นแอตแลนติสPK เคสกิ ยูยูสิม่า(PKKU)